Chanteclair Sgrassatore Universale odmašťovač - Con Bicarbonato 600 ml

Kód: C_UNC_CHA_COB600
Neohodnoceno
Značka: Chanteclair
102 Kč 84 Kč bez DPH
Skladem (>5 balení)
Můžeme doručit do:
3.4.2023

CHANTE CLAIR Soda Bicarbona je díky složení obohacenému o bikarbonát super účinným odmašťovačem. Po použití tohoto přípravku docílíte vynikající čistoty beze šmouh.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klíčové vlastnosti odmašťovače CHANTE CLAIR Soda Bicarbona

  • CHANTE CLAIR Soda Bicarbona je univerzální odmašťovač
  • Odmašťovač zanechává čistotu beze šmouh
  • CHANTE CLAIR Soda Bicarbona má obohacené složení o bikarbonát
  • Lze jej využít i na textil

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
   P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
   P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
   P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
   P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Složení

<5 % fosforečnany, <5 % fosfonáty, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, benzyl alkohol, etanolamin, ethoxylovaný alkohol C9-11 polymer, kvartérní C12-14 alkylmethyl amin ethoxymethylchlorid

Doplňkové parametry

Kategorie: Univerzální čisticí prostředky
Hmotnost: 0.7 kg
Objem: 600 ml