Doprava od 1 200 Kč ZDARMA (Balíkovna do 5 kg).

Vanish Gold Oxi Action sprej na čištění koberců 500 ml

Kód: 2425
108 Kč 89 Kč bez DPH
Skladem (7 ks)
Můžeme doručit do:
26.2.2024

Vanish Gold Oxi Action sprej na čištění koberců 500 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Upozornění: Nevdechujte aerosoly. Po použití si dobře umyjte ruce. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s  bělicími činidly nebo s jinými čisticími přípravky.
  • Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P301+P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na podlahy
Hmotnost: 0.55 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: