Doprava od 1 200 Kč ZDARMA (Balíkovna do 5 kg).

FINISH Rinse & Shine 0 % Leštidlo do myčky nádobí 400 ml

Kód: 2476
61 Kč 50 Kč bez DPH
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
5.3.2024

FINISH Rinse & Shine 0 % Leštidlo do myčky nádobí 400 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Finish 0 % leštidlo poskytuje skvělý výkon při sušení nádobí v myčce bez nechtěných látek: parfémů, barviv konzervačních látek škodlivých pro životní prostředí.

Leštidlo do myčky, s kterým dosáhnete dokonale usušeného nádobí bez šmouh. Vaše nádobí bude 2x lépe usušené, než kdybyste použili jen vodu. Toto leštidlo patří do řady 0 %, která je ohleduplná k přírodě. Neobsahuje nechtěné přísady, jako je parfém, Barviva a Konzervanty škodlivé k životnímu prostředí. Také jeho obal je snadno recyklovatelný. Toto balení vám vystačí až na 100 mycích cyklů. 100% lepší schnutí dokonalá čistota a lesk odstraňuje vodní rezidua (kapky vody) nádobí beze skvrn

Použití

Zásobník leštidla pravidelně doplňujte. Doplňujte leštidlo Finish 0 % do dávkovače ve dvířkách vaší myčky 1 x měsíčně.

Složení 5% nebo více, avšak méně než 15 % neiontové Povrchově aktivní látky. Obsahuje konzervant: Sorban draselný.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 0.45 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: