Doprava od 1 200 Kč ZDARMA (Balíkovna do 5 kg).

Waschkönig Sensitive prací gel 3,305 l 110 PD

Kód: 2545
148 Kč 122 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Tento prací gel prošel dermatologickým testováním v laboratořích společnosti Dermatest® GmbH a obdržel ocenění EXCELLENT, což svědčí o jeho výjimečné vhodnosti i pro ty nejcitlivější typy pokožky. V případě náročnějších testovacích procesů je tato pečeť doprovázena významným slibem: zárukou tříhvězdičkové kvality. Tato skutečnost nejen imponuje, ale je také doložitelná. Ideální pro smíšené tkaniny, včetně bavlny a syntetiky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

 • šetrný k citlivé pokožce
 • účinný od 20°C do 95°C
 • účinný i při krátkých pracích programech
 • příjemně vonící
 • chrání pračku před usazeninami

Dodržujte pokyny k praní na etiketách výrobce!

 • Upozornění: Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Způsobuje silné podráždění očí.
 • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře, nebo kontaktujte toxikologické středisko. Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Obsahuje: 5 - 15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervanty (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby natištěném na zadní etiketě.

 • Výrobce: CLOVIN Germany GmbH
 • Země původu: Německo

Bezpečnostní upozornění:

C12-14-alkohol, ethoxyliert

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prací gely
Hmotnost: 3.5 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: