Ariel Fleckenentferner odstraňovač skvrn - Weisses + Farben 750ml

Kód: C_ODS_ARI_WEF750
Neohodnoceno
Značka: Ariel
128 Kč 106 Kč bez DPH
Skladem (5 balení)
Můžeme doručit do:
3.4.2023

Sprej Ariel Fleckenentferner výborně odstraňuje silné skvrny jako je káva, krev a čaj na barevném i bílém prádle.

Detailní informace

Detailní popis produktu

VAROVÁNÍ!

Obsahuje Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte ochranné brýle.

  • PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402).
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Odstraňovače skvrn
Hmotnost: 0.8 kg
Obsah: 750 g
Výrobce: PROCTER & GAMBLE