Glanz Meister prostředek na mytí nádobí - Sensitive Hypoalergen 1,2 l

Kód: C_MYT_GLA_SEN120
Neohodnoceno
Značka: Glanz Meister
65 Kč 54 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

GlanzMeister prostředek na mytí nádobí s hypoalergenním složením. Výrobek je ideální pro osoby s mírnou a citlivou pokožkou se sklonem k alergiím.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Země původu: Německo

Použití: 5 ml přípravku na 5l vody.

Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky a parfémy, Methylisothiazolinone, Benzoisothaiazolinon.

Upozornění:

  • Zapříčiňuje podráždění očí.
  • Škodlivý pro vodní mikroorganismy, s dlouhotrvajícím působením.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Noste ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je možné, eventuální čočky se pokuste vyjmout z očí. Dále vyplachujte. Při přetrvávajícím podráždění se ihned poraďte s lékařem/ přivolejte lékařskou pomoc, obal nebo etiketu přineste s sebou.
  • Balení vyhazujte jen zcela prázdné do odpovídajícího recyklovaného odpadu podle předpisů.

 

Bezpečnostní upozornění

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Mytí nádobí
Hmotnost: 1.3 kg
Objem: 1,2 l
Položka byla vyprodána…