G&G silný gelový čistič odpadů v domácnosti 1000 ml

Kód: C_CIS_GUG_GEL1000
Novinka Tip
Neohodnoceno
Značka: G&G
62 Kč 51 Kč bez DPH 6 Kč / 100 ml
Skladem (>5 balení)
Můžeme doručit do:
2.6.2023

kvalitní německý čištič odpadů, který efektivně čistí odpadní potrubí od organických nečistot, vlasů, zbytků jídla, tuků a zanechává odpadní potrubí perfektně čisté a průchodné.

Detailní informace

Detailní popis produktu

kvalitní německý čištič odpadů, který efektivně čistí odpadní potrubí od organických nečistot, vlasů, zbytků jídla, tuků a zanechává odpadní potrubí perfektně čisté a průchodné.

Tento gelový čistič je vhodný i pro potrubí z takzvaných "husích krků" neboli flexibilní hadice nebo potrubí. Jedná se o potrubí, které je narozdíl od běžného odpadního potrubí z měkého plastu. Tento plast se často využíván u van, sprchových koutů a nebo v kuchyních. Plast flexibilního odpadního potrubí je výrazně měkčí a při použití běžného louhu hrozí nebezpečí propálení potrubí. Z tohoto důvodu je nutné používat gelové čističe, které jsou vůči těmto plastům šetrné.

Složení

Nebezpečí Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …% Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Použití: Nalijte 1/3 až 1/2 lahvičky do odpadu a obal ihned uzavřete. Počkejte 30 minut (v případě velkého ucpání nechte působit přes noc), poté důkladně opláchněte horkou vodou.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo Silný a účinný gel na odblokování potrubí.

Účinně čistí kuchyňské, koupelnové a toaletní potrubí. Rychle a efektivně odstraňuje nečistoty. Prostředek je určen pro plastové a kovové trubky.Návod k použití: Odstraňte co nejvíce vody z odpadu. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe odpadu
Hmotnost: 1 kg